Počasí je občas prevít

Nicméně, předvolební diskuse na Radiožurnálu by jeden asi nepřežil nebýt tak krásného pršení na kapotu jezdícího přístroje. Ještě že tak, neb znám jen jedinou společnost, která má možnost uzavřít deals cca. za 70 mega, a nikdo to nechce. Vše uz tady jednou bylo. Nic nového pod sluncem. I tenhle deštivý pátek mne naplňuje radostí. Švýcaři za to stoji a navíc v kuchyni se pohybuje nový život. Vše je skvělé. 🙂

20131011-165900.jpg

A všichni budete SAP

A tak je možno přiřadit jednoznačný úspěch do mé *.xls tabulky na téma úspěchy v businessu. Vydržel jsem obchodní prezentaci společnosti SAP, která je plná optimistických obrázků, které někteří zvou slides, umožnila cele dopoledne strávit konstruktivním řáděním. Jdu se zeptat Marka Prokopa jestli nechce SAP, když už prodává ty čaje.
Typický SAPový konzultant s čapkou exekutivně řešící problém SAP mobility.

20131010-164546.jpg

Takadu do SEO procesu

Vzhledem k tomu, že verze webu takadu.cz je dopsána, vrhám se na “update” znalostí ohledně SEO a PPC problematiky internetového marketinku. Mám sice za sebou okolo 200 SEO projektů, nicméně uplynula již dosti dlouhá doba od poslední implementace a věci se přeci jenom posunuly.

Google již několikrát upgradoval svůj vyhodnocující algoritmus , trh se také podstatně změnil díky nově příchozím hráčům a ke všemu upgrade znalostí nikdy nezaškodí. Google analytics je státe vyvíjející se nástroj, který rozhodně stojí za to znát a umět používat.

Do konce září tedy bude SEO na takadu.cz lehce upraveno a během října musím vymyslet model, jak to celé rozhýbat.

Ošklivé ICT

Soudobé ICT, potažmo celý sektor napojený na podnikovou informatiku prožívá silnou vnitřní krizi. Výrobní sféra přeci dnes nepotřebuje sadu 12 reportů, který je vygenerován jen z databáze, a přijde Vás na bratru skoro celý milion. Ale budiž. Tohle je sice důležité ale ne až zase tak podstatné.

Podstatné je, že koncept back-endových systémů se zasekl někde v polovině 90 let. Uživatelské rozhraní bývá často zcela velice OŠKLIVÉ a ze zcela minimální interakcí s uživatelem. Spolu absolutním tlakem na cenu se potom dostáváme do situace, kdy podnikové IT je dnes v roly zastaralého, velice často nefunkčního šmejdu, který má vysoce nízkou přidanou hodnotu a navíc je to hnusné.

No kdo by tohle kupoval? Že by vietnamské tržnice byly plné dychtivých kupujících, jsem si kromě dob nedostatku jako v 80-tých letech nevšiml. Konkurence jen cenou je holý nesmysl tabulkových ekonomů, který trochu přemýšlivý člověk vidí kolem sebe každý den.

Podnikové IT musí začít pracovat na něčem, co lze nazvat ve zkratce „add value feeling“. Přidaná hodnota pěkna.

Na Běháni u Ústí

Bitva u Ústí nad Labem (též bitva na Běhání) se odehrála 16. června 1426 na kótě 212 Na Běhání západně od usedlostí Hrbovice a Předlice.  Spojená husitská vojska zde porazila početně silnější armádu německých žoldnéřů, kteří se pokoušeli vyprostit z obležení nedaleké Ústí nad Labem. Vítězství nejenže umožnilo husitům ovládnout obléhané město, ale současně si otevřeli cestu ke vpádům do Saska, Durynska a Horní Lužice.

Střetnutí bylo poslední bitvou husitských válek, v níž na českém území těžká jízda napadla vozovou hradbu čelním útokem, neboť v dalších letech se již zahraniční nepřítel pokoušel přizpůsobit novému pojetí válečnictví za použití vlastní vozové formace.

Dle líčení mladších verzí Starých letopisů českých se Češi chtěli se Sasy dohodnout na podmínkách případného zajetí a zároveň se chtěli vyhnout bitvě v neděli, která by se jako sváteční den měla světit. V obou případech narazili na nepochopení. Husitské vojsko tedy obsadilo mírně vyvýšenou planinu zvanou Běhání.  Ohradilo se dvojitou vozovou hradbou. Jednotlivé oddíly se řídily rozkazy vlastních velících hejtmanů, kteří se snad těsně před bitvou dohodli na společném veliteli, jímž se patrně stal Prokop Holý, později zvaný Veliký. V počtu vojsk se prameny neshodují. Zcela pochopitelně záleží na tom, z jaké pozice a kdy byl záznam o bitvě pořízen. Němci zaútočili proti běžné praxi pěšáky. Normálně byla na prvém místě nasazována jízda. Vedro a poměrně značná vzdálenost od saského ležení k pozicím husitů patrně hned na začátku míšeňské oddíly oslabila. Zdá se tedy, že často citovaná legenda, že se Sasům podařilo převrhnout první vozovou hradbu, bude nepravděpodobná. Spíše útok včas zastavila soustředěná palba českého vojska. Po té asi nastal mezi nepřáteli zmatek, vyúsťující v bezhlavý útěk. Za prchajícími vojáky se ihned hnali husité, kteří opustili vozovou hradbu. Posléze se k nim přidala i husitská jízda. Ta utíkající křižáky obklíčila. Nastalo krveprolití, jemuž padla za oběť větší část míšeňského vojska.

Toliko z krvavé historie. Místo dnes kromě fanoušků historie dnes prakticky nezná nikdo. A přitom všichni ti, kteří jedou po dálnici do Drážďan okolo ústí míjí tento tichý památník jedné z nekrutějších bitev husitské revoluce.

Použité texty:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem

http://www.ousteckejswjet.cz/clanky/kronika/zniceni-mesta-a-masakr-v-bitve-na-behani.html

Lokalizace:

 

 

 

Konec prokrastinace

Z vydavatelství Jan Melvil Publising přišla kniha s dalším titulem, tentokrát z pera Petra Ludwiga, „Konec prokrastinace“. Poněkud divné a strašidelné slovo, kterému asi většina napoprvé neporozumí, vychází z latinského PRO-CRASTINUS, což volně přeloženo znamená – patřící zítřku. Prokrastinace je tedy chorobné odkládání úkolů a povinností.

Jsem teprve na začátku této knihy a je určitě dobré si některé věci hodně uvědomit. Nejlépe, jak s tím efektivně a vyváženě bojovat. 🙂

Poslání byznysu

Posláním byznysu je především zaujmout a udržet si platící klienty. A jelikož je tohle věc emocionální, ne racionální, proto to u nás vypadá tak jak vypadá. Like Attracts Like aneb chceš- li tím být, musíš se tím stát.  Přístup „seženu klienta a na něm se to naučím” je obecně základní chybou byznysu prvního ročníku střední ekonomické školy. Rozumím tomu, že z hlediska krátkých čísel to vypadá uchopitelně, nicméně jako dlouhodobá strategie je to cesta do nikam. Největším nepřítelem výborného je dobrý. A dobří většinou v byznysu, kde je potřeba bojovat a inovovat, umírají jako první. Protože dělají něco co je často ani nebaví a nevidí v tom smysl. Nejsou připraveni překonávat překážky.

Všichni hledají „KŠEFT“.

„KŠEFT“ je náš největší nepřítel, protože Vám nikdy neumožní být opravdu velicí, excelentní a nejlepší.  Proto nedělám věci jenom pro „KŠEFT“ ale proto, že mne baví.

 

Nový projekt

Novinky ohledně mobilního Front-End-Developmentu a UX mi připadají tak neskutečně zajímavé a určující do budoucna, že je potřeba se těmto věcem osobně věnovat. Svět IT dnes prochází ohromnou změnou, a i když dnes pracuji na obchodní pozici, je přímo nutné se těmtito věcmi programově zaobírat. Proto po večerech programuji a rád bych spustil další internetový projekt. Není správně chápáno, že dnes je business úplně jinde.