Proč dobří vůdci vyvolávají pocit bezpečí?

Co definuje skvělé vůdce? „Vision Thinker“ Simon Sinek naznačuje, že je to někdo, kdo má tendenci pro své zaměstnance vytvořit pocit bezpečí. Ten, který přijme členy týmu do svého kruhu bezpečí a důvěry. Ale vytvoření důvěry a bezpečí, a to zejména v nerovné ekonomice, to znamená vzít na sebe velkou odpovědnost. Důvěra, to je ta …

O štěstí

Co je altruismus? Jednoduše řečeno, je to přání. Přání, aby ostatní lidé mohli být šťastni. A jak říká Matthieu Ricard, vedoucí výzkumu o štěstí a buddhistický mnich, altruismus je také skvělý objektiv pro naše rozhodování, a to jak v krátkodobém tak i v dlouhodobém horizontu, v práci či v životě. Matthieu Ricard, často nazývaný jako …

Obraz a iluze

Zajímavá přednáška na téma jak vnímáme svět okolo sebe. Většina z nás vnímá svět okolo nás pomocí zrakových vjemů. Nicméně informace sama o sobě, bez dostatečně objasněného okolí je často bezcenná. Protože, to co právě determinuje informaci, je zprostředkování a popis okolních jevů a vjemů. Obyčejné zploštění pozorování na pouhý objekt nás velice často vede …