Bij mne pane, bij

České stavy byl také pěkný spolek a zaplať evoluce za Habsburský dóm, že se dokázal postavit některým opravdu neuvěřitelným nápadům tehdejší šlechty. Co je to 230 let v historii lidstva, takže to zas není tak daleko.

Například České stavy se v roce 1790 obrací na tehdejšího císaře a krále Českého království, Leopolda II., bratra zemského reformátora Josefa II. a syna Marie Terezie se žádostí, aby například bylo obnoveno nevolnictví či zrušen toleranční patent.

Ještě zajímavější jsou zdůvodnění na Moravě, kde je požadováno, aby chybující poddaný mohl být opětně trestán holí.  Tohle by se dnes hodně politikům také líbilo.

Citace z knihy – Velké dějiny zemí Koruny České:

Žádalo se v nich například o obnovení nevolnictví či zrušení tolerančního patentu. Rovněž Moravané podali v březnu 1790 svá desideria. V nich se mimo jiné pravilo: Od doby, kdy Ferdinand II. zkrotil silou zbraní povstalce, odpadlé od víry prožívalo svaté náboženství nerušený klid a bylo skoro po půldruhého sta let v největším rozkvětu. Bylo možno doufat, že zmenší se časem počet odpadlých a že blud bude konečně zcela vyhlazen až byl r. 1781 vyhlášen toleranční patent, který dovoloval každému svobodně se přiznat k některému ze tří křesťanských náboženství.

Leopold 2, Český král a císař Svaté říše římské

Od té doby viděli jsme se sklíčeností svých srdcí, oddaných katolické víře, jak nikoliv snad šlechta a měšťané ve městech, kteří přece mají jemnější výchovu a větší znalosti, nýbrž jen nemravní a suroví sedláci na venkově jsou zvráceným výkladem bible, která je daleko povznesena nad jejich hloupý rozum, lákáni a svádění stejně surovými a zlovolnými emisary k tomu, aby opustili po otcích zděděné katolické náboženství a aby se přihlásili za členy sekt, jejichž jména, tím méně pak jejich učení ani neznali. Proto jsou stavové nuceni prosit Vaše Veličenstvo, když to jinak již není možné, aby povolilo trpění obou nekatolických náboženství nanejvýš jen podle smyslu tolerančního patentu, vyšlého r. 1781, a aby zrušilo všechny ostatní v tom roce vydané zákony a prohlášení, které neobyčejně omezují přednostní práva panujícího náboženství.

Je nesporné, že na moravský venkovský lid daleko víc působí několik ran holí, které se udělí na místě a vzápětí činu, než působí na dobře smýšlejícího jiný a daleko těžší trest. Stavové jen žádají, aby byl zrušen zákaz, že nesmějí trestat své poddané na místě ranami holí.

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.