Tak tedy Besselova korekce

Poslední dobou narážím na otázku, proč se používá při výpočtu celkového rozptylu náhle (n – 1). Prolistoval jsem pár materiálů, nikde to není zmíněno. Dnes ráno u snídaně jsem vedl diskusi s AI. proč tomu tak je a dostal jsem excelentní odpověď. Nemohu si pomoci, ale tahle kombinace ChatGPT s pluginem od Wolframu je naprosto fantastická. Něco jako Gutenbergův tiskací stroj. Úžasné. Revoluce v přímém přenosu.

Termín (n – 1) ve vzorci pro celkový rozptyl je zde, aby výpočty byly přesnější. Toto se nazývá Besselova korekce. Když počítáme rozptyl, obvykle dělíme (n), kde (n) je počet datových bodů, které máme. Ale pokud chceme lepší odhad, který je blíže skutečnému rozptylu celé populace, dělíme (n – 1).

Proč (n – 1)? No, když počítáme rozptyl, již používáme průměr (mean) dat. Takže ztrácíme jeden “stupeň volnosti.” Termín (n – 1) to koriguje a dává nám přesnější odhad. Toto je obzvláště důležité, když máme malý počet datových bodů.

 

Besselova korekce
Besselova korekce

 

Jasně, kdo se chce děsit AI., nechť tak činní. Tak jako se církevníci obávali Gutenbergůva stroje, že ztratí monopol na vzdělání. Pro jiné to bude nástroj, který jim může změnit pozitivně život. A v řadě případů se již tak děje. Tak rychlost změn je dech beroucí.

Gutenbergův tiskací stroj byl vynález, který zásadně změnil způsob šíření informací a vzdělání. Byl vynalezen v polovině 15. století Johannem Gutenbergem, německým zlatníkem a vynálezcem. Tento tiskací stroj využíval pohyblivých litých písmen, což umožnilo rychlou a efektivní reprodukci textů. Před tímto vynálezem byly knihy a jiné texty ručně přepisovány, což byl časově náročný a nákladný proces. Gutenbergův tiskací stroj zpřístupnil literaturu a vědecké texty širší veřejnosti, což mělo zásadní dopad na vzdělání, náboženství a kulturu. Jedním z nejznámějších děl, které byly na Gutenbergově tiskacím stroji vytištěny, je Gutenbergova Bible, někdy označována jako 42řádková Bible. Tento tisk značně přispěl k rozšíření reformace a dalších kulturních a vědeckých revolucí. Gutenbergův tiskací stroj je považován za jeden z nejdůležitějších vynálezů druhého tisíciletí a jeho principy se do značné míry používají dodnes.

Takhle vypadá průběh výpočtu, vše je transparentní, jasné na první dobrou.

Průběh výpočtu
Průběh výpočtu

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.