ChatGPT a plugin Wolfram

Tak z tohoto jsem opravdu nadšený. Není to tak dávno, co jsem řešil pomocí ChatGPT jednoduchou otázku ohledně výpočtu kinetické energie. Výsledky byly bohužel tristní. Aby taky ne, protože tenhle jazykový model pracuje s analýzou textu a není žádným nástrojem pro výpočty. Až tedy na to, že to není až zas taková pravda. Potřeboval jsem vyřešit jednu statistickou úlohu a hledal jsem, jestli neexistuje řešení, který by mi mohlo pomoci. No a k mému překvapení to zas není tak neřešitelné.

Současný vývoj na poli umělé inteligence přináší jedinečnou kombinaci nástrojů, která přináší revoluci v přístupu ke statistickým výpočtům v návaznosti na projektové zpracování provozních dat. Spojení jazykového modelu ChatGPT a pluginu od Wolframu, který je excelentní v oblasti výpočetních požadavků na AI., se ukazuje jako transformativní řešení pro ty, kteří se potýkají s analýzou dat a zároveň potřebují rozumět výstupům datových souborů.

Integrita dat je často základem projektů, zejména těch, které jsou založeny na statistické analýze. Důležitost pochopení základů popisné statistiky – jako je průměr, medián, modus a směrodatná odchylka, nelze podceňovat. No a tradiční metody zpracování statistických dat jako jsou Excel, MATLAB či ruční výpočty jsou sice léta rutinními možnostmi, každá z nich má ale svá omezení. Excel je uživatelsky přívětivý a široce dostupný, má ale problémy se zpracováním velkých souborů dat a postrádá pokročilé statistické funkce. Program MATLAB nabízí robustnější sadu funkcí, často je ale pro svou strmou křivku učení a cenu nedostupný. Ruční výpočty, ačkoli jsou užitečné pro pochopení základních pojmů, jsou časově náročné a náchylné k lidským chybám.

Kombinace ChatGPT a Wolfram pluginu a jeho sady nástrojů tak slibuje bezkonkurenční přesnost a efektivitu. Výpočetní „engine“ společnosti Wolfram je známý svou vysokou přesností a ve spojení se schopnostmi zpracování přirozeného jazyka ChatGPT vzniká nástroj, který nejen urychluje proces analýzy dat, ale také jej demokratizuje. Uživatelé s různou úrovní znalostí statistiky se nyní mohou snadno zapojit do komplexní analýzy dat. Předběžné testy navíc ukazují, že výsledky získané touto kombinací odpovídají výsledkům získaným tradičními metodami.

Snadnost a dostupnost, kterou tato sada nástrojů nabízí, má potenciál významně ovlivnit nejen běžné prostředí firem, ale i různé další oblasti, kde je analýza dat klíčová. Souhrnně lze říct, že součinnost ChatGPT a Wolfram pluginu je dle mého názoru přínosem pro běžného uživatele v oblasti analýzy dat a nabízí vysoce přesnou, efektivní a uživatelsky přívětivou alternativu, která je přínosem nejen pro profesionály všedního dne. Uživatel samozřejmě ale musí tušit, kudy běží zajíc a znát alespoň základní termíny popisné statistiky. Bez toho se jedná jen o set nástrojů, který dělá zajímavé barevné tabulky.

Technologie pomáhá.

 

Excel - wolfram plugin
Výstup s trochou té pomoci od Excelu

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.