Na Běháni u Ústí

Bitva u Ústí nad Labem (též bitva na Běhání) se odehrála 16. června 1426 na kótě 212 Na Běhání západně od usedlostí Hrbovice a Předlice.  Spojená husitská vojska zde porazila početně silnější armádu německých žoldnéřů, kteří se pokoušeli vyprostit z obležení nedaleké Ústí nad Labem. Vítězství nejenže umožnilo husitům ovládnout obléhané město, ale současně si otevřeli cestu ke vpádům do Saska, Durynska a Horní Lužice.

Střetnutí bylo poslední bitvou husitských válek, v níž na českém území těžká jízda napadla vozovou hradbu čelním útokem, neboť v dalších letech se již zahraniční nepřítel pokoušel přizpůsobit novému pojetí válečnictví za použití vlastní vozové formace.

Dle líčení mladších verzí Starých letopisů českých se Češi chtěli se Sasy dohodnout na podmínkách případného zajetí a zároveň se chtěli vyhnout bitvě v neděli, která by se jako sváteční den měla světit. V obou případech narazili na nepochopení. Husitské vojsko tedy obsadilo mírně vyvýšenou planinu zvanou Běhání.  Ohradilo se dvojitou vozovou hradbou. Jednotlivé oddíly se řídily rozkazy vlastních velících hejtmanů, kteří se snad těsně před bitvou dohodli na společném veliteli, jímž se patrně stal Prokop Holý, později zvaný Veliký. V počtu vojsk se prameny neshodují. Zcela pochopitelně záleží na tom, z jaké pozice a kdy byl záznam o bitvě pořízen. Němci zaútočili proti běžné praxi pěšáky. Normálně byla na prvém místě nasazována jízda. Vedro a poměrně značná vzdálenost od saského ležení k pozicím husitů patrně hned na začátku míšeňské oddíly oslabila. Zdá se tedy, že často citovaná legenda, že se Sasům podařilo převrhnout první vozovou hradbu, bude nepravděpodobná. Spíše útok včas zastavila soustředěná palba českého vojska. Po té asi nastal mezi nepřáteli zmatek, vyúsťující v bezhlavý útěk. Za prchajícími vojáky se ihned hnali husité, kteří opustili vozovou hradbu. Posléze se k nim přidala i husitská jízda. Ta utíkající křižáky obklíčila. Nastalo krveprolití, jemuž padla za oběť větší část míšeňského vojska.

Toliko z krvavé historie. Místo dnes kromě fanoušků historie dnes prakticky nezná nikdo. A přitom všichni ti, kteří jedou po dálnici do Drážďan okolo ústí míjí tento tichý památník jedné z nekrutějších bitev husitské revoluce.

Použité texty:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem

http://www.ousteckejswjet.cz/clanky/kronika/zniceni-mesta-a-masakr-v-bitve-na-behani.html

Lokalizace:

 

 

 

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.