Internet of Things

iot

Text z podzimu roku 2006 pro habilitační komisy, kdy bylo jasné, že projekt mýtného bude realizovat a provozovat společnost KAPSCH. Už je to skoro 8 let. Již tehdy jsem předpovídal nástup těchto malých, inteligentních zařízení.

Vzhledem k rostoucí poptávce po přepravě zboží dochází k nárůstu dopravy. Řešení požadavků růstu objemu či kvality dopravy nicméně nemůže jít cestou do nekonečna budované nové infrastruktury. Proto právě v tomto období musí obor „ITS“, který v sobě kombinuje možnosti použití rozvinutých informačních systémů aplikovaných na dopravní problematiku, nabídnou přijatelná technologická, finanční a ekologická řešení.

Díky prudkému technologickému rozvoji, zvláště se současným s reálným poklesem nákladů na nový hardware bude jistě v rámci EU přibývat zajímavých technologických řešení v nedílné vazbě na současnou telekomunikační infrastrukturu.

Je jenom otázka, jakou cestou se vydá Česká republika. Pokud bude docházet k takovým excesům jako je současná výstavba elektronického mýtného společností KAPSCH pod patronací Ministerstva Dopravy, bude zavádění ITS systémů do reálně praxe na celorepublikové úrovni velmi problematickou a nejistou budoucností.
Sítě postavené na jednotné platformě přenosového protokolu, umožňující sdílet rozsáhlý druh dat a tomuto druhu dat potom v rámci potřeb určovat prioritu jsou výrazným kvalitativním posunem na poli informatiky a telekomunikací.

Datový tok (dále „BROADBEND“) s garantovaným SLA (definice operátora), se zcela jednoznačnou vazbou na vývoj konvergentních řešení umožní totálně jiný pohled na zapojení současné telekomunikační infrastruktury do dopravních aplikací. Jsem pevně přesvědčen, že během následujících několika let umělá granularita dopravních aplikací způsobená budováním oddělené architektury se ukáže vzhledem k ekonomickým a bezpečnostním kvalitativním parametrům IMS prostředí jako neefektivní.”

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.