Výpověď

Podal jsem výpověď v práci. Není co dodat. Spíše emocionální krok než racionální úvaha. Po 2 hodinách sezení se pravidelně navrací poblém s výpínáním levé nohy. Nicméně co tomu hodně pomohlo je, že kromě zdravotního hendikepu se výrazně projevila nechuť ke korporátní atmosféře. Původně jsem počítal, že budu dělat něco jiného, s lidmi hladovými po nových věcech. Jsou tak vytíženi, že po hodině povídání mi to nedává vůbec smysl. Souboje ve Wordu. Přibližně před 10 lety jsem začal studovat na fakultě Ph.D., z jednoho jediného důvodu. Zlepšení expertních znalostí na reálné úrovni. Ne znalost pouze v rovině teoretické, tvorba dokumentů, pracovních postupů či projektových scénářů. Pokud není přítomen prvek “JOY”, nezajímá mne to. Málo dnešních majitelů firem v „Mezihoří“ si klade otázku PROČ. Řeší hlavně CO a JAK. Proto prostředí, kde se nezlepšuje má expertní znalost je pro mne zcela nezajímavé. Zajímá mne růst. Profesní, jazykový či odborný. Ne administrativní zkvalitňování. Nebudu nikomu budovat jeho firmu.

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.