Obraz a iluze

Optical

Zajímavá přednáška na téma jak vnímáme svět okolo sebe. Většina z nás vnímá svět okolo nás pomocí zrakových vjemů. Nicméně informace sama o sobě, bez dostatečně objasněného okolí je často bezcenná. Protože, to co právě determinuje informaci, je zprostředkování a popis okolních jevů a vjemů. Obyčejné zploštění pozorování na pouhý objekt nás velice často vede k rozdílným závěrům. Není to žádný podvod ale prostý fakt. Viz. 7:56

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.