Šířka pásma

Šířka pásma se v počítačových sítích stanovuje jako na maximální množství dat, které lze přenést přes síťovou cestu nebo připojení v daném časovém období. Obvykle se měří v bitech za sekundu (bps), kilobitech za sekundu (Kbps), megabitech za sekundu (Mbps), gigabitech za sekundu (Gbps), nebo terabitech za sekundu (Tbps), a tak dále.

Přenosová rychlost dat je naproti tomu skutečné množství dat, které je úspěšně přeneseno z jednoho místa na druhé v určeném časovém období. Stejně jako šířka pásma, přenosové rychlosti se obvykle měří v jednotkách jako bps, Kbps, Mbps, Gbps atd.

Vztah mezi těmito dvěma veličinami je takový, že přenosová rychlost dat nemůže překročit šířku pásma. Šířka pásma je jako šířka dálnice a přenosová rychlost dat je jako počet aut, které po této dálnici současně jedou. Je však důležité poznamenat, že dosažení maximální šířky pásma (teoretického limitu) není vždy možné kvůli faktorům, jako je síťová kongesce, latence, ztráta paketů a další typy síťových interferencí. Proto je v praktických podmínkách přenosová rychlost dat (skutečná rychlost, kterou jsou data přenášena) často nižší než celková dostupná šířka pásma.

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.