Ne povinným odvodům

Doufám, že echo24.cz nyní zřídí své detašované pracoviště v Dejvicích a začne monitorovat, co za figury vchází a vychází z obou pracovišť generálního štábu armády České Republiky. Potkal přiožralou „gumu“ v době poobědní, z které to táhne na 100 honů, není zas tak těžký úkol. Nikdy více „730“ z úředního rozhodnutí. Kosmetické změny ústavu „Armáda České Republiky“ na příkladu generálního štábu tohoto ústavu mne dnes a denně přesvědčují, že se zas až tak moc nezměnilo a marketing tomu moc nepomůže. Dokud tohle hejno bolševických švábu a úředních pacholků nebudou řídit lidé ze zkušeností z bojových misí ze zahraničí, se mnou ani s mojí rodinou nepočítejte. Pokud budu zabíjet jiné lidské bytosti, a jsem na to vycvičen a připraven více než dobře, bude to jedině z mé svobodné vůle. Žádná úřednická krysa mne k tomu nedonutí.

Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.