Business je o strategiích a fázích

Tohle povídání je možné velice jednoduše ignorovat. Kdybych bohužel podobné chyby neviděl okolo sebe každý den. Aktivity jsou často dělány jen pro to, aby se vygeneroval záznam o aktivitě. To je podle mne velice málo a nestačí to. I když „Korporát“ než padne, snese vše. Včerejší obchodní schůzka u jednoho z klientů mne dostala do kolen. Prakticky bylo řečeno, že zájmy zaměstnance se totálně míjí se zájmy zaměstnavatele. A to se jednalo o “Audiguy”. Tohle video Roberta Němce to nejlépe vystihuje.

“Do tří a půl minuty se mi podařilo shrnout moji přednášku na konferenci Primetime for Internet o strategiích a fázích, kterými zákazník prochází před tím, než něco nakoupí.
Jedna část je sice opáčko marketingu ze střední školy, ale stále 95 % značek a firem nedokáže jasně popsat své segmenty ani jak se výrazně liší od konkurence.
(Robert Němec)”


Published by Guardian Robot

Velice spokojený konstrukt Mezihoří, který za posledních 16 let, které většinou strávil v zahraničí přišel na to, že všude je vše stejné a nejlepším motorem pro lidské snažení jsou jeho nejbližší.